ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72.50 เงิน 4  
6 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 7  
10 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 7  
11 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 7  
12 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านกาดฮาว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 13  
17 โรงเรียนวัดหนองออน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 13  
18 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน