ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78.80 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66.50 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65.50 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน