ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 833
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสันทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่แว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคุณหมอ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าก้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน