ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 823
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดแม่กะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเมืองขอน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนต้นกล้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่เลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน