ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดแม่กะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนต้นกล้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดหนองออน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่แต สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 19  
21 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน