ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 788
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 98.87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83.24 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83.17 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82.29 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80.35 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78.63 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78.44 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77.73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76.30 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73.96 เงิน 13  
14 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72.77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71.07 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61.96 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน