ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 764
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน