ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดห้วยไร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสันศรี สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่แว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดหนองออน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่แฝก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน