ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 741
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปางขุม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 14  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน