ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดห้วยไร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียน รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านต้นรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าก้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน