ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 702
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านพระนอน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกองแหะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดปางเติม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน