ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน