ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคุณหมอ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าก้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดห้วยไร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน