ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านเมืองขอน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน