ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 038
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80.17 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79.99 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78.17 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77.65 เงิน 10  
11 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน