ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 97.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79.60 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76.60 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75.60 เงิน 6  
7 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71.30 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่แว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66.30 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน