ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันศรี สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกาดฮาว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 7  
9 โรงเรียน รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73.30 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านต้นรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70.30 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่แฝก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน