ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดห้วยไร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดแม่กะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76.50 เงิน 7  
9 โรงเรียน รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64.50 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน