ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน