ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสันปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านปางขุม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน