ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดปางเติม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคุณหมอ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน