ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน