ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประดู่วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปางกว้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 13  
16 โรงเรียนวัดปางเติม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 13  
17 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 19  
21 โรงเรียนต้นกล้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน