ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย (เจียร-สมศรี วังทองคำ) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านคุณหมอ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน