ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสันทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดปางเติม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเมืองขอน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดแม่เลย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดห้วยไร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่แมม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน