ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดแม่กะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน