ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดแม่กะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 8  
11 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่แฝก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน