ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 022
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่แฝก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.83 ทอง 7  
8 โรงเรียน รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน