ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่เลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 97.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 96.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดแม่กะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียน รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93.60 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคุณหมอ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดห้วยไร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.30 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน