ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93.34 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91.89 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.44 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.12 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87.88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87.56 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87.55 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.88 ทอง 10  
11 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.67 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.34 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83.78 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83.21 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82.56 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82.11 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79.56 เงิน 19  
20 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน