ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนประดู่วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดบ้านป้อก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74.67 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน