ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 132
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบวกจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 8  
10 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนวัดทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน