ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 1)
ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โรงเรียนลับแลพิทยาคม
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 658
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิชัย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจริญวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนดาราพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน