ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 1)
ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โรงเรียนลับแลพิทยาคม
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 655
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 99.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิชัย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนดาราพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 67.50 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 65.50 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 62 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน