ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 1)
ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โรงเรียนลับแลพิทยาคม
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 288
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิชัย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74 เงิน 4  
6 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 68 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนน้ำริดวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน