ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 1)
ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โรงเรียนลับแลพิทยาคม
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 272
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิชัย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนเจริญวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนลับแลพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนดาราพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนแสนตอวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 60 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน