ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 90.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 86.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 84.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 81.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. พิจิตร 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81 ทอง 11  
13 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. พิจิตร 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สพม. เชียงราย 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เชียงราย 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 71.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร - -  
19 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย - -  
20 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. แพร่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน