ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 098
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 90.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. สุโขทัย 89.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ สพม. กำแพงเพชร 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 82.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย สพม. พิจิตร 80.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 75.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 75.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 75.33 เงิน 10  
12 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 74.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. แพร่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน