ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. สุโขทัย 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. กำแพงเพชร 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. พิจิตร 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนดอนทองวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ - -  
13 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน - -  
14 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน