ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 094
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. สุโขทัย 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน