ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสา สพม. น่าน 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. พะเยา 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. นครสวรรค์ 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. ลำปาง ลำพูน 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เชียงราย 80 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน