ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 089
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 80 ทอง 5  
8 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 73 เงิน 8  
10 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 61 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. กำแพงเพชร 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 60 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 60 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 60 ทองแดง 13  
17 โรงเรียนแม่จริม สพม. น่าน 48 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. พิจิตร 47 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 46 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. พิจิตร 46 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 44 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 40 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 38 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 35 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. พะเยา 30 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 30 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 28 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 26 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เชียงราย 24 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 24 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 23 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 22 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 18 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 16 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 14 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 0 เข้าร่วม  
37 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน