ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 088
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโกรกพระ สพม. นครสวรรค์ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. สุโขทัย 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 85.87 ทอง 5  
6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 84.83 ทอง 6  
7 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. แพร่ 84.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 83.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เชียงราย 81.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 81.17 ทอง 11  
12 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน - -  
14 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. พิจิตร - -  
15 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน