ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 087
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 91.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 86.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. สุโขทัย 84.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 84.10 ทอง 6  
7 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพม. เชียงใหม่ 82.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 82.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 81.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ 80.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนดอนทองวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80.10 ทอง 13  
14 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 73.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 73.30 เงิน 17  
18 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน