ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. ลำปาง ลำพูน 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. น่าน 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เชียงราย 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" สพม. ตาก 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. น่าน 83 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เชียงราย 82 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน