ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 084
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม. นครสวรรค์ 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เชียงราย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพม. เชียงใหม่ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เพชรบูรณ์ 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88 ทอง 7  
10 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 88 ทอง 7  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. ลำปาง ลำพูน 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เชียงราย 85 ทอง 13  
16 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. ตาก 84 ทอง 16  
19 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. นครสวรรค์ 84 ทอง 16  
20 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 84 ทอง 16  
21 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. แพร่ 84 ทอง 16  
22 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 84 ทอง 16  
23 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. พิจิตร 84 ทอง 16  
24 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สพม. พะเยา 83 ทอง 24  
26 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 83 ทอง 24  
27 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 83 ทอง 24  
28 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83 ทอง 24  
29 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 83 ทอง 24  
30 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 83 ทอง 24  
31 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพม. เชียงใหม่ 83 ทอง 24  
32 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 83 ทอง 24  
33 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. พิจิตร 82 ทอง 33  
35 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม สพม. น่าน 81 ทอง 35  
36 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 81 ทอง 35  
37 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 81 ทอง 35  
38 โรงเรียนยางโกลนวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81 ทอง 35  
39 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. ลำปาง ลำพูน 81 ทอง 35  
40 โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง สพม. ตาก 78 เงิน 40  
41 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78 เงิน 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน