ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 083
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพม. ตาก 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เชียงราย 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 62 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน