ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการปฐมพยาบาล ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 811
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสา สพม. น่าน 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 58 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 54 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 53 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 43 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน