ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 808
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพม. เชียงราย 96.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 94.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. พะเยา 91.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. น่าน 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 85.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. กำแพงเพชร 77.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 76.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนชากังราววิทยา สพม. กำแพงเพชร 75.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 74.83 เงิน 11  
12 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 71.16 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน