ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเมียนมา ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 806
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88.17 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม. ตาก 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 84.83 ทอง 5  
6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 71.33 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน